گاز چیست؟

۱-گاز چیست؟(۱) میلیونها سال قبل باقیمانده های گیاهان وجانوران فاسد شدند ودر لایه های  ضخیم شکل گرفتند. این ماده فاسدشده از گیاهان و جانوران ماده آلی نامیده میشود که روزگاری زنده بودند. درطول زمان ، گل وخاک به سنگریزه تغییر ماهیت می یابندوماده آلی راپوشانده ودر زیر سنگ محبوس میکند. حرارت وفشار بعضی از این […]