چگالنده ها

چگالنده ها (Condenser)

امروزه استفاده از چگالنده ها یا همان کندانسور ها در زندگی امری ضروری و مهم است به گونه ای که عدم استفاده از آن ها صنعت و چه بسا زندگی بشر را با مشکلات عدیده ای مواجه می کند.در این مقاله به طور اجمالی به معرفی چگالنده ها،انواع آنها و کاربرد های آن ها در صنعت و زندگی روزانه پرداخته می شود. بیشتر بخوانید دربارهچگالنده ها (Condenser)