بیودیزل چیست؟

مقدمه:     ابتدا کلمه بیودیزل را از نظر ساختاری بررسی می کنیم. بیو به معنای حیات و زندگی است و برای ایجاد طبیعی بودن ، گیاهی بودن، غیر سمی بودن، ایمن و تجدید پذیر بودن به ابتدای اسامی فرآورده های مختلف از جمله فرآورده های الی بکار می رود. دیزل  یا نام های دیگر آن […]