پتروشیمی شیراز

آشنایی با واحد آمونیاک وآرگون پتروشیمی شیراز

پتروشیمی شیراز در سال ۱۳۴۵ به صورت یک کارخانه تولید کود شیمیایی زیر نظر جهاد کشاورزی شروع به کار کرد و بعدها با اضافه شدن قسمتهای دیگر و گسترده تر شدن آن تحت نظر وزارت نفت به کار خود  ادامه داد. بیشتر بخوانید دربارهآشنایی با واحد آمونیاک وآرگون پتروشیمی شیراز