مقایسه هوش مصنوعی ChatGPT رایگان (GPT-3.5) با پریمیوم (GPT-4 Plus)

مقایسه هوش مصنوعی ChatGPT رایگان (GPT-3.5) با پریمیوم (GPT-4 Plus)

آیا تا به حال با خود فکر کرده‌اید که چطور است که ما می‌توانیم با یک ربات مکالمه کنیم؟ شاید این فکر برایتان جذاب باشد ولی به یاد داشته باشید که پشت پرده چیزی به نام “هوش مصنوعی” وجود دارد. اکنون، فرض کنید در یکی از بزرگترین فروشگاه‌های دیجیتال قرار دارید و دو محصول را در دست دارید: ChatGPT-3.5 و ChatGPT-4 Plus. کدام یک را انتخاب می‌کنید؟ شاید بهتر باشد قبل از انتخاب، آن‌ها را با یکدیگر مقایسه کنیم.

بیشتر بخوانید دربارهمقایسه هوش مصنوعی ChatGPT رایگان (GPT-3.5) با پریمیوم (GPT-4 Plus)