نانوذره نقره

نانوذرات نقره

نانو ذرات نقره به دلیل خاصیت ضد عفونی کنندگی کاربردهای بسیاری در زمینه پزشکی و درمان عفونت های باکتریایی دارند. سنتز شیمیایی و خواص آنتی باکتریال نانو ذرات نقره همانطور که در متن تحقیق آورده شده است و مورد مطالعه قرار گرفته، اما با توجه به هزنیه بالای سنتز شیمیایی آنها و افزایش مقاومت باکتری‌ها به آنتی بیوتیک‌ها بررسی بیوسنتز نانو ذرات نقره و نیز تاثیر آنها بر استاندارد باکتری‌های مختلف دارای اهمیت زیادی می‌باشد.

نانو ذرات نقره زا طریق دو روش احیاء شیمیایی و بیوسنتز مورد بررسی قرار می‌گیرد.

نانو ذرات نقره حاصل از احیا شیمیایی فعالیت خوبی بر ضد باکتری‌های گرم منفی و مثبت دارد در حالی که نانو ذرات درشت‌تر دارای فعالیت کمتری خواهند بود.

روش بیوسنتز با استفاده از باکتری‌ها روش کم هزینه‌ای می‌باشد، نانو ذرات نقره با توجه به فعالیت خوب آنتی باکتریال می‌توانند جایگزین بهتری برای آنتی بیوتیک‌ها باشند.

نانوذره نقره

بیشتر بخوانید دربارهنانوذرات نقره