موتور دیزل

موتور دیزل و نحوه عملکرد آن

موتر دیزل یک نوع موتور درون سوز می باشد که جهت راه اندازی ان از چرخه دیزل استفاده میشود نوع احتراق در این موتور برخلاف موتورهای بنزینی به این صورت است که ترکیب سوخت و هوا بر اثر متراکم شدن زیاد احتراق صورت میگیرد. بیشتر بخوانید دربارهموتور دیزل و نحوه عملکرد آن