مقدار غذای مورد نیاز روزانه

مقدار مواد غذایی مورد نیاز بدن از گروه های غذایی مختلف

هر فرد برای تامین انرژی روزانه خود نیازمند دریافت کالری از غذاها می باشد. باید نحوه دریافت کالری به گونه ای باشد که از تمامی گروه های غذایی به صورت روزانه و به مقدار کافی استفاده شود. تنها با این نوع رژیم غذایی می توان علاوه بر داشتن وزنی متناسب، از کافی بودن مواد غذایی و معدنی و ویتامین ها برای بدن اطمینان حاصل نمود. بیشتر بخوانید دربارهمقدار مواد غذایی مورد نیاز بدن از گروه های غذایی مختلف