معرفی ورزش رزمی تکواندو

معرفی تکواندو

یکی از ورزش های رزمی که در المپیک نیز جز رشته های مهم می باشد، تکواندو است. هنر رزمی تکواندو ورزش ملی کره جنوبی است و دارای طرفداران بسیار زیادی از ورزشکاران در تمام دنیاست. بیشتر بخوانید دربارهمعرفی تکواندو