گیاهخواری و خام خواری

گیاهخواری

امروزه با شیوع بیماری های گوناگون و به خصوص دیابت و چاقی و همچنین تحقیقات نوین پیرامون خواص بسیار زیاد میوه ها و سبزی ها انواع رژیم های گیاهخواری و خام خواری رواج یافته است. در واقع بررسی ها نشان داده است که این نوع رژیم ها هم برای درمان و هم برای پیشگیری انواع امراض نتایج موفقیت آمیزی داشته است. بیشتر بخوانید دربارهگیاهخواری