مبدل های حرارتی

انتقال حرارت انتقال حرارت نیازی است که در زندگی روزمره بسیار از آن استفاده می کنیم  این نیازها شامل سرد و گرم کردن مواد در تابستان و زمستان است که به معنی انتقال گرما از جسم گرم به جسم سرد می باشد . یکی از تجهیزاتی که برای انتقال حرارت در صنعت استفاده می شود […]

مبدل حرارتی

مبدل های حرارتی و انواع آن

مبدل های حرارتی امروزه پرکاربرد ترین دستگاه ها در صنعت می باشند که وظیفه آنها انتقال حررات بین دو یا چند سیال که درون دستگاه جریان دارند می باشد. بیشتر بخوانید دربارهمبدل های حرارتی و انواع آن