مبدل حرارتی

مبدل های حرارتی و انواع آن

مبدل های حرارتی امروزه پرکاربرد ترین دستگاه ها در صنعت می باشند که وظیفه آنها انتقال حررات بین دو یا چند سیال که درون دستگاه جریان دارند می باشد. بیشتر بخوانید دربارهمبدل های حرارتی و انواع آن