چرا ChatGPT یکی از قدرتمندترین مدل‌های هوش مصنوعی است؟

چرا ChatGPT یکی از قدرتمندترین مدل‌های هوش مصنوعی است؟

اولین بار که از ChatGPT شنیدم، به یاد مکالمات ساده‌یی افتادم که با ربات‌های چت قدیمی داشتم. اما زمانی که با این مدل جدید مواجه شدم، متوجه شدم که در حقیقت با یک انقلاب در دنیای هوش مصنوعی روبرو هستم. این مدل، همچون یک نوع پله‌ی جدید در پیشرفت هوش مصنوعی، پا به عرصه‌ی فناوری گذاشته است. در دنیای فناوری امروز، وقتی از هوش مصنوعی صحبت می‌شود، نام ChatGPT به مدد قدرت‌ها و توانمندی‌هایش، به گوش می‌رسد. اما چرا این اتفاق می‌افتد؟ چرا این مدل از همه‌ی دیگران برجسته‌تر است؟ در این مقاله به بررسی این موضوع پرداخته‌ایم.

بیشتر بخوانید دربارهچرا ChatGPT یکی از قدرتمندترین مدل‌های هوش مصنوعی است؟