ترس در کودکان

ترس در کودکان

کودکان در طی فرآیند رشد با مشکلات و مسائل گوناگونی مواجه هستند. لذا آگاهی والدین، مربیان و سایر اطرافیان برای شناخت و درمان مشکلات امری ضروری است. یکی از این مشکلات شایع، ترس است. بیشتر بخوانید دربارهترس در کودکان