راکتور غشایی

مقدمه افزایش انتشار آلودگی های ناشی از صنایع شیمیایی که سالانه از سوی برنامه ی محیط زیست سازمان ملل اعلام می شود زنگ خطر را برای زندگی یالم در کوه خاکی به صدا درآورد از این رو باید در این زمینه تحقیقات گسترده ای صورت گیرد. از جمله اقداماتی که باید انجام شو. فاصله گرفتن […]