نانو سیال

معرفی نانو سیالات

نانو سیالات، سوسپانسیون های حاوی ذرات نانو ، مواد فلزی و غیر فلزی هستند.در حقیقت می توان گفت که نانو سیالات سوسپانسیون های پایداری از نانوفیبر ها و نانو ذرات جامد می باشد. نانو سیالات چون از ذرات با ابعاد نانو در سیالات معمولی حاصل می شود نسل جدیدی از سیالات با پتانسیل بسیار زیاد در صنعت هستند. اندازه مورد استفاده در نانو سیالات از یک نانومتر تا صد نانومتر می باشد و از جنس فلزاتی چون مس ، نقره و… و یا اکسید فلزی همچون الومینیوم اکسید و …  تشکیل می شوند. بیشتر بخوانید دربارهمعرفی نانو سیالات