مشخصات انواع عسل طبیعی

تشخیص عسل طبیعی از عسل تقلبی

در کشور ما به علت محدود بودن منابع شهد در بیشتر نقاط و عدم امکان استفاده زنبورداران از بیشتر منابع شهد باغ ها و مزارع عسل خیز، حتی در فصول بهار و تابستان مجبورند برای تولید عسل کوچ کنند؛ در غیر این صورت در بیشتر نقاط کشور میانگین تولید عسل طبیعی هر کندو کمتر از ده کیلو خواهد بود که چنین تولیدی با قیمتی که مردم حاضرند برای عسل بپردازند، برای زنبورداران اقتصادی و ممکن نخواهد بود.  بیشتر بخوانید دربارهتشخیص عسل طبیعی از عسل تقلبی