انجام محاسبات ریاضی و حل مسئله با هوش مصنوعی ChatGPT

انجام محاسبات ریاضی و حل مسئله با هوش مصنوعی ChatGPT

هوش مصنوعی (AI) به عنوان یک حوزه پیشرفته در علم رایانه، توانسته است زندگی انسان‌ها را در طی دهه‌های گذشته به شکلی بی‌سابقه تغییر دهد. از آنجا که تکنولوژی هوش مصنوعی به سرعت در حال پیشرفت است، بخش‌های مختلفی از زندگی ما را تحت تأثیر قرار داده و تغییرات عمده‌ای را به دنبال داشته است. یکی از کاربردهای جذاب هوش مصنوعی، انجام محاسبات ریاضی و حل مسائل پیچیده به کمک مدل‌های مختصرشده زبانی مانند ChatGPT می‌باشد.

بیشتر بخوانید دربارهانجام محاسبات ریاضی و حل مسئله با هوش مصنوعی ChatGPT