آشنایی با مهندسی نفت: یک راهنمای کامل

آشنایی با مهندسی نفت: یک راهنمای کامل

مهندسی نفت، رشته‌ای است که با ژرفای زمین در ارتباط است. این رشته مهندسی با استفاده از علوم شیمی، فیزیک، ریاضی، و زمین‌شناسی به استخراج نفت و گاز طبیعی از زمین می‌پردازد. فرآیند استخراج نه تنها پیچیده است، بلکه نیازمند دقت فراوان و تکنولوژی‌های پیشرفته نیز می‌باشد.

بیشتر بخوانید دربارهآشنایی با مهندسی نفت: یک راهنمای کامل