معرفی جودو

معرفی جودو

یکی از ورزش هایی که امروزه در بین هنرهای زرمی شهرت جهانی پیدا کرده است، ورزش جودو می باشد. این رشته به عنوان یکی از بهترین و کارآمدترین ورزش رزمی مورد توجه قرار گرفته است. بیشتر بخوانید دربارهمعرفی جودو