بیودیزل چیست؟

مقدمه:     ابتدا کلمه بیودیزل را از نظر ساختاری بررسی می کنیم. بیو به معنای حیات و زندگی است و برای ایجاد طبیعی بودن ، گیاهی بودن، غیر سمی بودن، ایمن و تجدید پذیر بودن به ابتدای اسامی فرآورده های مختلف از جمله فرآورده های الی بکار می رود. دیزل  یا نام های دیگر آن […]

بیوفیل ها(سوختهای زیستی)

  بیوفیل بیوفیل در واقع همان سوخت زیستی یاسوخت طبیعی می باشد. در واقع بیوفیل نوعی ازسوخت است ک دران انرژی از تثبیت بیولوژیک کربن ناشی می شود.bioiogical carbon می توان گفت سوختهای فسیلی منشا انها تثبیت باستانی کربن هستند.را نمی توان بیوفیل نامید.  یک امری ک وجود دارد ۷۵ درصد انرژی مورد نیاز جهان […]