بوتانول

بوتانول یک ترکیب آلی که فرمول شیمیایی بوتانول (نرمال بوتانول) C4H10O  است . بوتانول به صورت طبیعی از کربوهیدرات ها و تخمیر مواد قندی و به صورت صنعت پتروشیمی از منشا گاز پروپیلن تولید می شود. در ادامه با بوتانول بیشتر آشنا می شویم. بوتانول بوتانول یکی از الکل های فوسل (الکل اول با ساختار […]