تولید زیست بنزین / الفین سبک از زیست توده

مقدمه به دلیل افزایش وابستگی سبک زندگی ما به انرژی و افزایش جمعیت جهان مصرف انرژی جهانی در حال بیشتر شدن است. حمل و نقل که سهم ۲۰ درصدی از کل مصرف انرژی را به خود اختصاص داده است یکی از اصلی­ترین بخش­های مصرف کننده سوخت به شمار می­رود. کشف نفت خام دریچه جدیدی بر […]