پیشگیری و درمان اعتیاد کودکان و نوجوانان به بازی های رایانه ای

پیشگیری از اعتیاد کودکان و نوجوانان به بازی های رایانه ای

امروزه کار با اینترنت، رایانه، گوشی های هوشمند و فضای مجازی بخش جدا نشدنی از زندگی روزانه همه ی افراد جامعه است. در این میان تمایل کودکان نیز به انواع بازی های انتزاعی به شدت افزایش یافته است. لذا، والدین موظفند برای حفظ سلامت روانی و جسمی کودکانشان، به شیوه ای صحیح میزان فعالیت های رایانه ای آن ها را کنترل کنند. بیشتر بخوانید دربارهپیشگیری از اعتیاد کودکان و نوجوانان به بازی های رایانه ای