منابع آلودگی هوا

منبع الودگی هوا: ۱٫جمعیت ۲٫صنایع ۳٫وسایل نقلیه موتوری ۴٫واحدهای تجاری و خانگی پدیده وارونگی: در روز های عادی هوای نزدیک سطح زمین گرمتر از هوا در ارتفاعات است به همین دلیل جریان همرفت ایجاد شده و هوای گرم و الوده به سمت بالا رفته و هوای سرد و تمیز جایگزین ان شده و تا حدودی […]