کنترلر قسمت دوم

بخش اول مقدمه مغز متفکر یک پردازش صنعتی کنترلر است .کنترلر در لغت به معنی اداره کردن جهت انجام عملیات است . در علوم فنی کنترلر را سیسنمی می دانند که در آن می توان از لحاظ کیفی و کمی در انرژی و نیروی انسانی صرفه جویی کرد . کنترلر ها در بحث اتوماسیون و […]