اصطلاحات تکواندو

تکواندو از جمله هنر های رزمی خشن و پر قدرت است، این هنر رزمی علاوه بر جنبه های ورزشی دارای ارزشهای انسانی و فلسفی نیز است. برای آموزش ویادگیری این ورزش رزمی دانستن اطلاعات زیر و اصطلاحات مربوط به آن در کنار داشتن مهارت کافی ضروری است. بیشتر بخوانید دربارهاصطلاحات تکواندو