استرویید ها

استرویید ها این دارو ها انواع مختلفی دارند .مخصوصا برای وارد شدن به بدن نوع های مختلفی وجود داره که بعضی از آنها به صورت تزریقی و و بعضی ها به صورت ژل یا کرم و بعضی ها هم به صورت اسپری مانند اسپری های بیماری آسم استفاده میشوند.این دارو ها که بیشتر به نوع […]