آشنایی با مهندسی نفت: یک راهنمای کامل

آشنایی با مهندسی نفت: یک راهنمای کامل

مهندسی نفت، رشته‌ای است که با ژرفای زمین در ارتباط است. این رشته مهندسی با استفاده از علوم شیمی، فیزیک، ریاضی، و زمین‌شناسی به استخراج نفت و گاز طبیعی از زمین می‌پردازد. فرآیند استخراج نه تنها پیچیده است، بلکه نیازمند دقت فراوان و تکنولوژی‌های پیشرفته نیز می‌باشد.

بیشتر بخوانید دربارهآشنایی با مهندسی نفت: یک راهنمای کامل

نفت خام

نفت خام چیست ؟

تعریف نفت خام

نفت خام ماده سیاه رنگی است که از زمین بصورت کاملاً طبیعی استخراج می شود. این مقدمه خود دلیل به این ایت که یک موضوع را به صورت کاملا ً مستقل بررسی کرد بیشتر بخوانید دربارهنفت خام چیست ؟