زندگی زناشویی موفق

اهمیت عزت نفس در تحکیم زندگی زناشویی

جنبه های متفاوت شخصیت هر فرد تاثیر مستقیم بر روابط زناشویی آن فرد دارد. در صورتی که بتوانیم جنبه های مثبت و منفی شخصیت خود را شناخته و در جهت اصلاح آن ها گام برداریم قادر خواهیم بود زندگی مشترک موفقی را تجربه کنیم. یکی از مسائل مهم داشتن اعتماد بنفس یا عزت نفس است.

بیشتر بخوانید دربارهاهمیت عزت نفس در تحکیم زندگی زناشویی

راه های تقویت جنبه زنانه در خانم ها برای داشتن زندگی موفق

راه های تقویت جذابیت های زنانه در خانم ها برای داشتن زندگی موفق

به غیر از استفاده از مهارت های جدید ارتباطی اقدامات دیگری نیز وجود دارد که اگر خانم ها به آن عمل کنند خواهند توانست جنبه ها و
شان را تقویت بخشند و زندگی توام با آرامش بیشتری داشته باشند. بیشتر بخوانید دربارهراه های تقویت جذابیت های زنانه در خانم ها برای داشتن زندگی موفق

حمایت از همسر

توصیه هایی برای مردان جهت حمایت از همسرشان

فراموش نکنید هرگاه زنی احساس کند که مرد به حرف هایش توجهی ندارد، آن زمان هرآنچه را که خود تشخیص می دهد درست است، انجام خواهد داد. بیشتر بخوانید دربارهتوصیه هایی برای مردان جهت حمایت از همسرشان

زندگی زناشویی موفق

نکاتی که شوهران باید بدانند!

لازمه ی داشتن یک زندگی زناشویی موفق، آگاهی یافتن از نیاز های روحی و خصوصیات درونی طرف مقابل و رفتار در جهت برآورده نمودن آنان می باشد. لذا، به آنچه آقایان باید بدانند، تا زندگی بهتری داشته باشند خواهیم پرداخت.  بیشتر بخوانید دربارهنکاتی که شوهران باید بدانند!

روش صحیح گفت و گو با همسر

روش صحیح بیان شکایت و نارضایتی در گفتگو با همسر

هیچ کس نیست که ناراحتی و گرفتاری و دردودلی نداشته باشد. هرکسی دوست دارد غم خوار و محرم رازی پیدا کند، گرفتاری هایش را برایش شرح دهد و حس ترحمش را برانگیزد تا بدین وسیله آرامش خاطری پیدا کند. برای دردودل به موقعیت مناسب نیاز است، در هرجا و هر زمان و شرایطی نباید شکایت را آغاز نمود. بیشتر بخوانید دربارهروش صحیح بیان شکایت و نارضایتی در گفتگو با همسر