خدمات حرفه ای هوش مصنوعی
نامه نگاری حرفه ای، ویرایش متن، ویراستاری مقاله و پایان نامه، طراحی عکس و لوگو، مشاوره کسب و کار، مشاوره تحصیلی، روانشناسی و ...

جهت مشاوره رایگان پیام دهید:

Telegram ir_ai1 ir_ai1   Instagram ir_ai1 ir_ai1

کنترلرتوربین

کنترلر توربین های گاز

توربین های گاز دارای ۵کنترلر هستند که نمونه ای از آنها عبارتنداز:

Speed controller

Tetc controller

سیگنال خروجی از این کنترلرها وارد یک بلوک میسود که تعیین میکند کدامین یک از کنترلرها در حال اجرا است و کنترل توربین را دردست گرفته انددر طول زمان بهره برداری واحد؛۵کنترلر در کنار یک دیگر در حال کار هستند ولی هرکدام سیگنال خروجی کمتری ارسال میکند که کنترل توربیین را دردست میگیرد

کنترل کننده استارت:

این کنترل کننده مسئولیت استارت وبالا بردن دور واحد از دور ترنینگیر تا دور۲۸۵۰را برعهده دارد که توسط مراحل مختلف به صورت یک کنترل حلقه ی باز انجام میپذیرد

عدم برقراری قوانین هرمرحله کل مرحله راه اندازی را متوقف نموده و مجددا واحد باید از مرحله اول استارت گردد

کنترل کننده سرعت:

کنترل کننده سرعت باعث خارج کردن کنترلر استارت در سرعت هایی بالاتر از۲۸۵۰دور میگردد و کار آن هدایت دور توربین در انتهای مرحله؛ به کار انداختن دقیق دور توربیین درسرعت۳۰۰۰قبل از سنکرون واحد است قبل از اقدام جهت سنکرون واحد سرعت برابر است با۵۰ که بعداز اقدام جهت سنکرون اصلی این میزان در بازه   ۵۱:۵ ۴۷:۵ قابل تغییر توسط بهره بردار است که امکان تغییر در زمان بی باری واحد و قبل از سنکرون واحد فعال است

در صورت انتخاب سنکرون اتوماتیک توسط بهره بردار فرکانس به تدریج جهت همسان کردن تغییر میکند

کنترل کننده بار

کنترل توربیین به صورت اتوماتیک بعد از بستن سنکرون واحد از کنترلر سرعت به کنترلر بار تغیر پیدا میکند کنترلر بار بالا و پایین بردن بار توربین جهت رسیدن بار واحد به مقدار تعیین گردیده در کنسول اپراتوری توسط بهره بردار را برعهده دارد

جهت پایین و بالا بردن بار واحد بستگی به مد بارگیری تعیین گردیده نرمال یا سریع بار واحد به مقدار تعیین گردیده خواهد رسید

درصورت نیاز به خروج واحد بار واحد پایین آمده و بعد از خروج واحد از مجموعه و بی باری آن کنترلر بار خارج میگردد و بعد از خروج واحد هیچ یک از کنترلرها در مدار نخواهند بود

کنترلر بار به دلایل مختلفی سریع خارج و کنترلر سرعت باز میگردد و کنترل را دردست میگیرد که این دلایل عبارتنداز:

-خروج پست نیروگاه از مجموعه توسط قطع خطوط ورودی به پست فیدبک آن است

-جابه جاکردن کنترلر توسط فرمان از کنسول اپراتوری

این تغییر کنترلر فقط در موارد استثنایی و در زمان پایدار بودن مجموعه انجام میگیرد

تعغییر کنترلر درحین بهره برداری با گاز در مد پرمیکس مجاز نیست

کنترلر حد ماکزیموم دمای توربین:

این کنترلر محدود کننده ای دمای توربین است کار این کنترلر جلوگیری از بار گیری زیاد توربین در صورت بالابردن دمای توربین بالاتراز آستانه ی ماکزیموم دمای قبل تحمل توربین است که بعد از بالابردن بار توربین و رسیدن به این مقدار هرچه بار زیاد گردد بار توربین جهت جلوگیری از گرمای زیاد پره ها زیاد نمیگردد

بنابراین غیرفعال کردن این کنترلر با پایین آمدن بار انجام میگیرد

در حین بهره برداری در مد میزان دمایی قابل تحمل توربین۱۰تا۱۵درجه بالا آمده که باعث کم کردن عمر توربین معادل۴برابر کارکرد توربین میگردد

جهت بهره برداری در بار پایه بعد از بالا رفتن بار و رفتن واحد به مد میزان بار۲۰تا۳۰ مگاوات بالا تر قرار میگیرد زیرا در طول روز با تغییر دما بار واحد تا۱۵مگا وات تغییر میکند

کنترلر محدودیت بار مکانیکی توربین:

این کنترلر باعث محدود کردن بار مکانیکی توربین و جلوگیری از رسیدن به ماکزیموم قابل تحمل توربین میگردد

در ان تولیدی بنا به نیروی گریز از مرکز زیاد احتمال اینکه پره هایی توربین خارج گردد وجود دارد که وقتی دمای ورودی هوا خیلی پایین آید به علت ورود فلوی جرمی  زیاد هوایی کمپرسور رخ میدهد که این حد توسط سازنده ارائه میگردد

همان طور که ذکر گردید کنترلر بار و کنترلر حد بالای دمای توربین از ۲پارامتر متفاوت دما و بار واحد در محاسبات خودفید بک گرفته اند

در صورت بهره برداری واحد در مد و اختلال در سنسورهایی دمای خروج اگزوز و یا سنسور دمایی دریچه ورودی هوا و یاهر علتی که باعث محاسبه نادرست میگردد به سرعت بار واحد پایین آمده تا کنترلر توربین جایگزین آن گردد

در غیر این صورت به علت بالاتر بودن بار و محاسبه نادرست بار واحد بالا رفته و باعث آسیب دیدن پره ها میگردد

منبع:

http://poorli634906.blogf.com/post/73

نویسنده مطلب: مدیر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *