خدمات حرفه ای هوش مصنوعی
نامه نگاری حرفه ای، ویرایش متن، ویراستاری مقاله و پایان نامه، طراحی عکس و لوگو، مشاوره کسب و کار، مشاوره تحصیلی، روانشناسی و ...

جهت مشاوره رایگان پیام دهید:

Telegram ir_ai1 ir_ai1   Instagram ir_ai1 ir_ai1

مراحل ارتقا درجه کمربند در نینجا رنجر

در ورزش های رزمی از جمله نینجا رنجر با توجه به مدت زمان آموزش و مهارت های کسب شده به هر هنرجو یک کمربند با رنگ معین اعطا می شود که نشان دهنده میزان تبحر او در رشته ی مذکور می باشد. مراحل کسب درجات این کمربندها به صورت زیر می باشد؛

مراحل ارتقا درجه کمربند در نینجا رنجر

مراحل طی نمودن کیو ۹ به کیو ۸ (کمربند زرد)

اساس حرکت برای یک هنرجوی مبتدی طوری طراحی شده است که باعث انعطاف و آمادگی جسمانی می شود. و تکنیک ها ی پایه یا کیهون اساس کار می باشد.

NINJA ARCHER  آموزش تئوری دوره سفید مرحله اول

NINJA COMBAT آموزش دفاع و ضربه دست – آموزش مختصری ا ز تکنیک ها ی پا یه پا – ترکیب ضربا ت دست و پا .

NINJA COMMANDO ما کی طول – ما کی ارتفاع – چرخ و فلک یک دست (چپ و را ست)–  تا ی تا نی– زدن پل– اوشیروماکی– بالانس روی دست – ترکیب ضربات دست

مرا حل طی نمودن کیو ۸ به کیو ۷ (کمربند نارنجی)

در این بخش هنرجو باید درفراگیری تعدادی از تکنیک های اساسی پرش که اصطلاحا به آن توبی می گویند مهارت کسب نماید که در برگیرنده  سرعت– دقت– آمادگی  جسما نی می باشد.

NINJA ARCHER آموزش تئوری مرحله دوم وسوم سفید

NINJA COMBAT آموزش ضربات پای جهشی– ترکیب ضربات دست و پا – شروع مبارزه اوپن (ضربه با دست به صورت مجاز نمی باشد)

NINJA COMMAND ما کی از روی موانع – نیم پشتک تکی– افتها– کایتن– هیداری کا یتن– میگی کایتن

مراحل طی نمودن کیو ۷ به کیو ۶ (کمربند سبز)

 در این بخش هنرجو ترکیب ضربات دست بوکس را آموزش می بیند و در فراگیری تکنیک های کاربردی و تخصصی آن اقدام می نماید .

NINJA ARCHER تشریح کمان – ترم دوم مشکی – مرحله اول و دوم

NINJA COMBAT آموزش بوکس

NINJA COMMANDO کشتی سومو – آکروبات رزمی – آموزش شنا – تای جوتسو – نیم پشتک متوالی – نیم پشتک با سلاح – نیم پشتک روی  وسیله – نا نچاکو تک – آموزش بو (چوب)

مرا حل طی نمودن کیو ۶ به کیو ۵ (کمربند آبی)

NINJA ARCHER دوره عملی کمان –  ترم دوم مشکی – مرحله سوم

NINJA COMBAT مبارزه بوکس

NINJACOMMANDO پشتک بی دست– وارو روی دست– پیچ و پرش– آموزش نانچاکو جفت – آموزش بو (چوب)

مراحل طی کیو ۵ به کیو ۴ (کمربند بنفش)

NINJA ARCHER شروع تیراندازی – ترم سوم آبی – مرحله اول و دوم

NINJA COMBAT آموزش مبارزه رینگی

NINJA COMMANDO تای جوتسو – عرب– وارو– امتحان شنا– کایتن روی وسیله– نیم پشتک روی وسیله– ترکیب چوب و نا نچاکو همراه با آکروبات– تامی شی واری (شکستن اجسام سخت)

مراحل طی نمود ن کیو ۴ به کیو ۳ (کمربند قرمز)

  NINJA ARCHER تیرانداز – ترم سوم آبی – مرحله سوم

NINJA COMBAT مبارزه رینگی و آموزش سانشو

NINJA COMMANDO تای جوتسو– کوبودو جوتسو– دیواری– پیچ وارو– پیچ نیم وارو– تا میشی واری– پشتک از روی ارتفاع– وارو از ارتفاع– پرتاب شوریکن– کمک های اولیه

مراحل طی نمودن کیو ۳ به کیو ۲ و ۱ (کمربند قهوه ای)

NINJA ARCHER  تیر انداز – ترم چهارم – مرحله اول و دوم و سوم

NINJA COMBAT مبارزه سان شو– مبارزه دو به یک

NINJA COMMANDO آموزش دارت– کشتی سومو– آموزش زنجیر– آموزش شمشیر

مراحل طی نمود ن کمربند مشکی (شودان)

NINJA ARCHERترم پنجم زرد – شامل سه مرحله

NINJA COMBAT سانشو– مبارزه سه به یک باسلاح

NINJA COMMANDO  تای جوتسو– کوبو جوتسو– استتار– تقلید صدا– جهت شناسی

منبع: pj-ninja-ranger.iran.sc

نویسنده مطلب: مدیر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *